FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Нашите автори

Димитър Паница – журналист и филантроп, почетен член на Българската академия на науките. Петранка Филева – ...

повече

In the context of global change

The paper traces the development of the Bulgarian media under the conditions of a transition ...

повече

Съдържание брой 3 2003

News image

  ГОСТ Димитър Паница Петранка Филева Медиите на България в обкръжението на глобалните промени И...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 61 посетителя в сайта

Спорни въпроси и представи при изучаването на българската и европейската история на XX век в българските основни и средни училища

Целта на проекта е да доразвие постиженията и резултатите на приключилия предходен проект „Комунистическите и нацистките престъпления срещу човечеството и българските исторически учебници за основните и средни училища”, като по този начин затвърди тяхната устойчивост, а също и да създаде възможност за различни следдипломни квалификации на учители по история. Неговите основни цели включват: да установи устойчиво партньорство между гимназиални учители, университетски преподаватели и изследователи по история; да създаде продължаваща възможност за професионални дискусии по актуални и спорни въпроси; да предложи на Министерството на образованието, младежта и науката промени в Изискванията за държавно образование по история и цивилизация, последвано от промени в учебните планове и програми, които да позволят истинското изучаване на най-новата българска и еропейска история в училищата; да подпомогне българските учители по история, чрез определяне на обхвата и съдържанието на основните термини, използвани при преподаването на тоталитарните режими, като по този начин се избегне различната интерпретация на едни и същи термини, и т.н.

Основните дейности по проекта включват дискусии с представители на Министерството на образованието, младежта и науката, гимназиални учители и университетски преподаватели, родителски сдружения и други заинтересовани страни от необходимостта за въвеждане на промени в Изискванията за държавно образование по история и цивилизация, а също и в учебните планове и програми, които ще позволят истинското изучаване на най-новата българска и еропейска история в училищата; разработване на предложения за такива промени и предлагането им на Министерството на образованието, младежта и науката; дискусия на ключови термини и понятия, използвани в българските учебници по история на XX век, техния обхват и съдържание, тяхната интерпретация в различните учебници за основните и средни училища; разработване на списък с термини и техните дефиници, и публикуването им; дискусии за необходимостта от образование през целия живот и различни форми на следдипломна квалификация за педагогическия персонал; разработване на план за магистърска програма и за програма за следдипломна квалификация за обучение по историята на ХХ век; поддръжка на интернет сайта на Историческа асоциация „Алтернативи” и публикуване на цялата съответна информация.

Основната целева група по проекта и преки бенефициенти са преподавателите по история от училища, университети, изследователски институции, представители на НПО. Проектът предвижда да ги включи в разрешаването на идентифицирани проблеми чрез активно участие в проектните дейности по време на всички негови етапи. Непреки бенефициенти от дейностите по проекта са учениците и студентите.


  • Информация за текущото развитие на проект „Спорни въпроси и представи при изучаването на българската и европейската история на XX век в българските основни и средни училища”.

Работата по проекта започна през април 2010 г. До момента са извършени следните дейности:

  • Проведена е среща с учители по история от София, експерти по история от МОМН и районния инспекторат, на която бяха обсъдени понятийните ядра и включените понятия в учебната програма по история за 6., 10. и 11. клас. Бяха представени предложения за въвеждане на нови понятия, свързани с преподаването на тоталитарните режими на ХХ век.
  • Беше възложено на проф. Цветана Георгиева разработването на речник на понятията, включени в учебната програма по история за 6., 10. и 11. клас, в който всяко понятие е представено с кратко определение и с разширено обяснение за неговия произход, развитие и т.н.
  • Беше проведена среща с учители по история във Велико Търново, на която беше представен и обсъден част от материала на проф. Георгиева. На срещата присъстваха и представители на Катедрата по история на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Учителите, подчертаха, че имат нужда от такъв материал и той ще бъде много полезен в работата им.
  • Беше възложено на преподаватели от Катедрата по история на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” да подготвят проект за програма за следдипломна квалификация и за магистърска програма по преподаване на тоталитарните режими на ХХ век.
  • Координаторът на проекта участва в международна среща в Прага на неправителствени организации от Чехия, Словакия, Полша и Швеция, които работят по теми, свързани с престъпленията на комунизма – програмата „One World in Schools”


Назад