FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Fifty Years In Constantinople And Recoll

The text contains extracts from the eponymous book by Robert College President in Constantinople, George ...

повече

Българският преход: историческа и геопо

Статията анализира причините, поради които България се сблъсква с трудности при полагането на усилия ...

повече

Bulgaria And The Bulgarians As Seen By A

This study presents a portrayal of Bulgaria and the Bulgarians by American missionaries as contained ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 10 посетителя в сайта

Текущи проекти

Преподаване на комунизма от 20-ти век в българските основни и средни училища

Бенефициент: Институт „Разум”

Партньор: Издателство „Просвета”

Продължителност: 23.12.2011 – 23.09.2012

Описание на проекта:

Основната цел на проекта е да доразвие постиженията и резултатите на два предходни завършени проекта „Комунистическите и нацистките престъпления срещу човечеството и учебниците по история в българското основно и средно образование” и „Спорни въпроси и понятия в преподаването на българската и европейска история на 20 век в основното и средно училище”, като по този начин допринесе за тяхната устойчивост и снабди учителите по история с висококачествени материали, съдържащи подробно и обективно описание на комунистическата ера.

Целите на проекта са следните:

  • да укрепи и продължи да разширява мрежата от учители в основните и средни училища, университетски изследователи и Историческо сдружение „Алтернативи”, създадена и разширена при изпълнението на предходните проекти, за да продължи да бъде влиятелен фактор в обществените дебати за периода на комунизма в България и неговото отразяване в учебниците по история;
  • да поддържа устойчиво партньорство между учители, университетски преподаватели и изследователи в областта на историята, да дава продължителна възможност за професионални дискусии по актуални и спорни въпроси;
  • да публикува Речник на комунизма на 20-ти век, редактиран от Силвио Понс и Робърт Сървис, който е съставен от екип от най-изявените учени и изследователи на комунизма в света.
  • Да подпомага българските учители по история като им даде обективни и задълбочени познания за комунизма на 20-ти век.

Проектните дейност включват:

  • дискусии с учители по история, университетски преподаватели и други заинтересовани страни за необходимостта от предоставяне на новите поколения млади българи на обективна и безпристрастна информация, базирана на документи, за комунистическата идеология и практика, а също и за страданията причинени от комунистическия режим в България, което ще позволи фактическото изучаване на най-новата българска и европейска история в училищата;
  • дискусии по ключови теми и понятия, използвани в българските учебници по история на 20-ти век, техния обхват и съдържание, тяхната интерпретация в различните учебници за основните и средни училища и тяхната интерпретация в Речник на комунизма на 20-ти век;
  • семинари с учители по история и университетски преподаватели, на които ще се дискутира приетото и съкратено съдържание на статиите в речника;
  • кръгла маса, на която ще се представи публикуваният материал;
  • поддръжка на уебсайта на Историческо сдружение „Алтернативи” и публикуване на цялата релевантна информация.

Този проект е финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.