FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Митовете на демокрацията

Статията представлява част от едноименна книга, чиято цел е да предложи задълбочена интерпретация на б...

повече

За проф. Георги П. Генов и неговата Поли

Политическа и дипломатическа история на България През настоящата 2001 г. се навършват 80 години от хабилитацията ...

повече

Нашите автори

Збигнев Бжежински - роден в Полша американски геополитически анализатор, съветник по националната сигурност на американския ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 59 посетителя в сайта

Преподаване на комунизма от 20-ти век в българските основни и средни училища

Преподаване на комунизма от 20-ти век в българските основни и средни училища

Бенефициент: Институт „Разум”

Партньор: Издателство „Просвета”

Продължителност: 23.12.2011 – 23.09.2012

Описание на проекта:

Основната цел на проекта е да доразвие постиженията и резултатите на два предходни завършени проекта „Комунистическите и нацистките престъпления срещу човечеството и учебниците по история в българското основно и средно образование” и „Спорни въпроси и понятия в преподаването на българската и европейска история на 20 век в основното и средно училище”, като по този начин допринесе за тяхната устойчивост и снабди учителите по история с висококачествени материали, съдържащи подробно и обективно описание на комунистическата ера.

Целите на проекта са следните:

  • да укрепи и продължи да разширява мрежата от учители в основните и средни училища, университетски изследователи и Историческо сдружение „Алтернативи”, създадена и разширена при изпълнението на предходните проекти, за да продължи да бъде влиятелен фактор в обществените дебати за периода на комунизма в България и неговото отразяване в учебниците по история;
  • да поддържа устойчиво партньорство между учители, университетски преподаватели и изследователи в областта на историята, да дава продължителна възможност за професионални дискусии по актуални и спорни въпроси;
  • да публикува Речник на комунизма на 20-ти век, редактиран от Силвио Понс и Робърт Сървис, който е съставен от екип от най-изявените учени и изследователи на комунизма в света.

  • Да подпомага българските учители по история като им даде обективни и задълбочени познания за комунизма на 20-ти век.

Проектните дейност включват:

  • дискусии с учители по история, университетски преподаватели и други заинтересовани страни за необходимостта от предоставяне на новите поколения млади българи на обективна и безпристрастна информация, базирана на документи, за комунистическата идеология и практика, а също и за страданията причинени от комунистическия режим в България, което ще позволи фактическото изучаване на най-новата българска и европейска история в училищата;

  • дискусии по ключови теми и понятия, използвани в българските учебници по история на 20-ти век, техния обхват и съдържание, тяхната интерпретация в различните учебници за основните и средни училища и тяхната интерпретация в Речник на комунизма на 20-ти век;
  • семинари с учители по история и университетски преподаватели, на които ще се дискутира приетото и съкратено съдържание на статиите в речника;

  • кръгла маса, на която ще се представи публикуваният материал;

  • поддръжка на уебсайта на Историческо сдружение „Алтернативи” и публикуване на цялата релевантна информация.

Този проект е финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.