FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Социално-етически възгледи на митрополит

ЦЪРКОВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ Митрополит Методий е роден през 1838 г. в град Прилеп, Македония, под ...

повече

Отговор на моите критици

Априлският брой на списанието Journal of Democracy от 2002 г. съдържа четири статии върху “хи...

повече

Fifty Years In Constantinople And Recoll

The text contains extracts from the eponymous book by Robert College President in Constantinople, George ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 46 посетителя в сайта

Към читателите

Нарекохме нашето списание РАЗУМ, защото сме убедени, че тъкмо тази дума, незаменимото присъствие на която можем да открием както във всекидневния език, така и във високия стил на философските трудове, изразява най-точно целта, която искаме да постигнем. Нека не бъдем упреквани в претенциозност, защото добре знаем, че не сме нито въплъщение на разума, нито имаме правото да си го приписваме. Ние обаче вярваме, че всеки човек се стреми към него и че без естествения стремеж към общуване, съхраняване и развиване на разумното начало човешкото съжителство би било невъзможно.

Затова и нашата основна цел е чрез осигуряване на публична трибуна за научни дискусии списание РАЗУМ да представи и консолидира модерно мислещите интелектуалци на България. Ще работим за създаването на обща духовна среда за нашите читатели и автори, за да изградим у всички нас чувство за принадлежност към ценностно-ориентирана политическа общност.

Замислихме РАЗУМ като теоретично списание за политика и култура. В него ще се публикуват текстове в областта на политологията, социологията, историята, икономиката и другите сфери на социалното и хуманитарно познание. РАЗУМ ще излиза 4 пъти годишно и на неговите страници ще откриете научни статии, теоретични дискусии, преводи на класически и съвременни текстове, критически рецензии. С предложените рубрики “Гост”, “Размисли”, “Българският преход”, “Теория”, “Анализи” и “Наследство”, а и с всички останали, които спонтанно ще се родят и вие, нашите читатели, ще предложите, ние ще се опитаме да градим разумни алтернативи за българския публичен живот.

Чувствайте се поканени да участвате във всички форми, които нашето списание ще се опита да приюти и които разумният разговор за публичните дела между цивилизовани люде би могъл да приеме. Списание РАЗУМ иска да служи на каузата на разумното говорене. Защото без диалог гражданското общество умира, а без разум диалогът не може да живее.

От членовете на редакционния екип