FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Руският модел на демокрация

Следва да се започне с констатация на факта, че в историята на Русия днешният демократичен ...

повече

България и краят на парадигмата на прехо

СТЕНОГРАМА на дискусията, организирана от редакционния екип на списание РАЗУМ, проведена на 18 март 2003 ...

повече

Моменти от руската политика към България

Сляпата история ни е хвърлила в самите крака на Русия, но и ръцете на този ве...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 31 посетителя в сайта

Документалното кино в преподаването на историята на 20 век в средното училище

Продължителност на проекта: 11.02.2011 г. – 31.12.2011 г.

Цел на проекта:

Работата по два предходни проекта “Комунистическите и нацистките престъпления срещу човечеството  и учебниците по история в българското основно и средно образованиеи „Спорни въпроси и понятия в преподаването на българската и европейска история на ХХ век в основното и средно училище” и проведените из цялата страна срещи-дискусии с учители по история ни убедиха, че този период от българската история се преподава в училище много бегло и младите поколения остават дълбоко неинформирани за престъпленията на тоталитарните режими. По първия проект е издадена книга „Европейската съвест и тоталитаризма”, сборник от автентични документи от архива на ЦК на БКП и научни статии, свързани с тоталитарните режими и техните проявления. По вторият проект предстои излизане на книга „Речник на основните понятия, включени в учебната програма по история в 5., 6., 10. и 11. клас.

Основната цел на този проект е разработването на методика за работа с филмов материал при преподаването на история в училище и на методически пособия за работа с конкретни документални филми. Илюстрирането на конкретни събития и механизми, използвани от тоталитарните режими с филмов и документален материал ще събуди интереса на учениците и ще направи материала по-достъпен.

Друга цел на проекта е да се поддържа устойчивото функциониране на създадената в хода на изпълнението на предишните два проекта мрежа от учители по история, която работи успешно вече три години. В нея влизат учители от София, Пловдив, Велико Търново, Силистра, Шумен, Асеновград, Сливен, Враца, Нови пазар, Горна Оряховица и др.

Дейности по проекта:

 1. Предвижда се откупуването на права от БНТ на пет документални филма и тяхното размножаване на CD:
 • Технология на злото, режисьор Татяна Ваксберг;
 • Похвално слово за консерватизма на българите, режисьор Светослав Овчаров;
 • Константин Величков - европеецът, режисьори Илия Костов, Татяна Пандурска.
 1. Изработване на методологическа концепция за работа с тези документални филми, включваща теоретични и практико-приложни аспекти.
 2. Обсъждане на изработената концепция с учители по история на две срещи във Велико Търново и в Пловдив.
 3. Представяне на завършените методически пособия и провеждане на дискусия с учители по история от цялата страна на заключителна среща в Созопол, провеждана в рамките на годишната конференция на Департамента по история на Нов български университет.

Резултати от проекта:

 1. Създаване на методология за работа с документални филми при преподаването на история.
 2. Разработване и отпечатване на 5 учебни комплекта, по един за всеки от посочените филми, съдържащи методическо пособие с указания за работа и CD, които да бъдат тиражирани в 300 екземпляра.
 3. Поддържане и развиване на вече създадената мрежа от учители по история.
 4. Разпространяване на материалите сред широк кръг от учители по история и подпомагане на преподаването по история на ХХ век в българското основно и средно училище.

 

Проектът се финансира от Институт „Отворено общество” – София.