FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Митрополит Методий Кусев и националният

Очерк-изследване за дейността на един бележит “стар българин-македонец” Вместо увод Времето на посттоталитарния период в България е ...

повече

Нашите автори

     

повече

Митовете на демокрацията

Статията представлява част от едноименна книга, чиято цел е да предложи задълбочена интерпретация на б...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 24 посетителя в сайта

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста” ще се проведе в Търгу Муреш, Румъния

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста” ще се проведе в Търгу Муреш, Румъния

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно”, осъществяван от Институт „Разум” в партньорство с Diverse Association, Румъния, и Женски алианс за развитие, България, ще се проведе на 9 – 11 май 2011 г.в Търгу Муреш, Румъния. По време на семинара ще бъдат представени и обсъдени няколко доклада: Езикът на омразата в българските медии, Образът на ромите и евреите в румънската преса,  Преподаването на Холокоста като механизъм за предотвратяване на бъдещи престъпления срещу човечеството, Изучаването на Холокоста и историята на националните малцинства в Румъния и Робството, изтреблението и депортациите на ромите, представени в румънската образователна система. В рамките на семинара ще се проведе събитие в Мемориала на Холокоста за почитане на жертвите на Холокоста. За повече информация по проекта, неговите цели и дейности посетете интернет страницата на проекта на http://holocaustteaching.eu/.