FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Индивидуалният подход като бъдеще на Тра

Както показа убедително извънредно успешната програма от дванадесет стъпки на Дружеството на анонимните алкохолици, чов...

повече

The Road To Democracy: The Japanese Mira

The paper is an attempt at reconsidering the US role in the modern world following ...

повече

Регионализмът в християндемократическата

Статията се опитва да опише перспективите за въвеждане на регионално самоуправление в България в контекста ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 52 посетителя в сайта

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста” ще се проведе в Търгу Муреш, Румъния

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста” ще се проведе в Търгу Муреш, Румъния

Първият семинар по проект „Преподаване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно”, осъществяван от Институт „Разум” в партньорство с Diverse Association, Румъния, и Женски алианс за развитие, България, ще се проведе на 9 – 11 май 2011 г.в Търгу Муреш, Румъния. По време на семинара ще бъдат представени и обсъдени няколко доклада: Езикът на омразата в българските медии, Образът на ромите и евреите в румънската преса,  Преподаването на Холокоста като механизъм за предотвратяване на бъдещи престъпления срещу човечеството, Изучаването на Холокоста и историята на националните малцинства в Румъния и Робството, изтреблението и депортациите на ромите, представени в румънската образователна система. В рамките на семинара ще се проведе събитие в Мемориала на Холокоста за почитане на жертвите на Холокоста. За повече информация по проекта, неговите цели и дейности посетете интернет страницата на проекта на http://holocaustteaching.eu/.