FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

България и краят на парадигмата на прехо

СТЕНОГРАМА на дискусията, организирана от редакционния екип на списание РАЗУМ, проведена на 18 март 2003 ...

повече

Социално-етически възгледи на митрополит

ЦЪРКОВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ Митрополит Методий е роден през 1838 г. в град Прилеп, Македония, под ...

повече

Интереси или ценности

Въпросът интересите или ценностите трябва да се приемат като критерий за научно определение на властта ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 53 посетителя в сайта

Проект "Околната среда засяга всеки"

Институт "Разум" - София, България, и "4x4x4 Balcan bridges" - Скопие, Македония, работят по проект "Околната среда засяга всеки", финансиран от Балканския тръст за демокрация.

Зеленото развитие е един от трите приоритета на Европа 2020 - стратегия за насочване на ЕС през това десетилетие, което показва важността на тази област, равни с тези на приобщаващият растеж и интелигентният растеж. Младите хора имат важна роля в този процес на всички нива - общинско, национално и трансгранично.

Продължението на проектът е насочен към младите хора и местните власти и усилията за повишаване на ангажираността за околната среда и необходимостта от предприемане на действия на общинско ниво за въвеждане на иновативни подходи в решаването на проблема. Младите хора в България и Македония днес са в много  по-голяма степен екологично запознати съзнание от преди. Използването на средствата на road show като промотиращо превозно средство към проекта, ще популяризира и ще подкани гражданите към приемане на еко мерки, като например велосипедни алеи и системи за споделяне на велосипеди (услуга под наем), въвеждане на електромобили, рециклиране, намаляване и повторно използване и т.н. . на местно ниво, в шест общини в Македония и България: Скопие, Куманово, Крива Паланка, Кюстендил, Перник и София.

Дейностите по проекта ще завършат с  регионален форум с участието на представители на младежки неправителствени организации, местни власти, млади депутати, и други заинтересовани страни от двете държави, както и млади членове на ЕП от България, който ще се проведе в София, за да сближи хората около съществуващите предизвикателства и решения. Шоуто и регионаленият форум ще се проведат в рамките на Европейската седмица на мобилността (септември 16-22). Така неформална мрежа от младежки лица, организации и заинтересовани страни ще обсъдят настоящото състояние на нещата и необходимостта от приемането на околната среда и екологични политики като част от трансграничното сътрудничество и на нивото на политиките на ЕС, но и сще допринесе за укрепване на регионалното сътрудничество и междукултурния диалог.

Проектът има за цел да мобилизира местните заинтересовани страни в шест общини по отношение на младежта и зелените политики, с цел да се мотивират и да им позволи да започнат да действат и да планират  социални дейности, както и да се преодолее различието между публичните политики и европейските граждани.


Повече информация, свързана с проекта може да се намери на адрес: www.razum.org; www.4x4x4bb.org

Институт Разум Балканския тръст за демокрация 4x4x4 Balcan bridges

 

Роудшоу по проект „Околната среда засяга всеки” на институт „Разум” ще стартира на 18 септември 2014 г.

Повече...