FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Митрополит Методий Кусев и националният

Очерк-изследване за дейността на един бележит “стар българин-македонец” Вместо увод Времето на посттоталитарния период в България е ...

повече

Индивидуалният подход като бъдеще на Тра

Както показа убедително извънредно успешната програма от дванадесет стъпки на Дружеството на анонимните алкохолици, чов...

повече

За безбожието и социализма

Способен ли е безбожникът учител за възпитател и какви резултати ще се получат от неговото ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 22 посетителя в сайта

Нашите автори

Рада Смедовска – магистър по право (Университет по право и политически науки в Клермон-Феран, Франция).

Стефан Чурешки – магистър по история (СУ “Св. Климент Охридски”).

Галя Кръстева – д-р по политология (СУ “Св. Климент Охридски”).

Дейвид Кели – американски политически мислител.

Огнян Минчев – д-р на социологичческите науки, доцент във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на Катедра “Политология”.

Януш Бугайски – американски политолог, директор на Отдел “Източноевропейски изследвания” към Центъра за стратегически и международни изследвания, Вашингтон.

Вернер Вайденфелд – д-р, професор по политически науки и директор на Центъра за приложни политически изследвания към Университета “Лудвиг Максимилиан”, Мюнхен.

Ханс-Ото Клайнман – немски историк.

Снежана Найденова – д-р, доцент в СА “Д. А. Ценов”, Катедра “Обща теория на икономиката”.

Петър Николов – магистър по политология  (СУ “Св. Климент Охридски”).

Марко Балабанов (1840–1921) – български правист, богослов и политик.